Tootefotod valgel taustal: 6.50-50.00 €/tk*
Reklaamfoto väikeettevõtetele: 60.00-350.00 €/tk*
Pildistamine väljaspool stuudiot: 50.00 €/h*
Tootefotode retušeerimine: 25.00 €/h*Tootefotode hinnad sõltuvad pildistatavast tootest. Iga materjal, kuju, tonaalsus ja suurus soovib kvaliteetse tulemuse saavutamiseks erinevat lähenemist. Vastupidiselt portreefotole, tootepildile üldjuhul väljakujunenud valgus-skeeme pole. Seega on erinevate karakteristikutega toodete pildistamisel varieeruv valgustite ja kasutatavate materialide ning töövahendite hulk, valik ja asetus millest tuleneb ka väga erinev ajakulu. 

Teinekord on tootefotode pildistamise juures aeganõudvamaks protsessiks mitte fotografeerimine ise vaid foto järeltöötlemine - kui pildistamisele toodud näidistoode on kehvas seisukorras ning nõuab ohtrat retušeerimist, et anda sellele kaubanduslik välimus. Väikeste toodete puhul, sealhulgas eheted, kus objekt on olulisel määral suurendatud, ilmnevad inimsilmale nähtamatud pisivead, mistarvis oleks vajalik toode digitaalselt puhastada kriimudest, oksüdatsioonist ja võib-olla ka muuta kontuurid täiuslikumaks kui nad tegelikkuses on. 

Valge taustaga tootefoto pildistamise üks pea, et vältimatutest protsessidest on toote taustast välja lõikamine (clipping path). Clipping path on vajalik kahel põhjusel: esiteks, alati pole võimalik kaameras saavutada puhast (rgb 255, 255, 255) valget tausta, sest ülekeeratud valguse tugevus hakkab taustalt tootele peegelduma ning muudab toote kontuurid häguseks või lausa olematuks. Kehtib see eriti läikivate ning peegelduvate objektide puhul. Selleks on enamusjuhtudel mõistlik pildistada toode siiski algselt hallil taustal. Teiseks, peale objekti väljalõikamist on võimalik seda kasutada erinevatel taustadel, näiteks koos teiste (graafiliste) kujunduselementidega. Tarkvara küll areneb vaata, et iga kuuga kuid senini pole saavutatud rahuldavat taset taustast väljalõikamise algortimide vallas ning täpseima tulemuse annab siiski käsitisi väljalõikamine. Seega on ajakulu poolest väga erinev, kas taustast on vaja eraldada ristkülikukujuline papp-pakend või võrkkott.

Viimaseks hinnakujunduselemendiks on korraga sessioonile toodud sarnaste toodete hulk. Mida rohkem neid on seda väiksemaks muutub teenuse osutamise omahind. Senise kogemuse järgi ühe, tulemuselt lihtsa, tootefoto hind ei ole ületanud 35€.Reklaamfoto kannab endas emotsiooni ja/või lugu ning siin on kompositsioonis lisaks tootele ka spetsiaalne valgus, rekvisiidid, modellid jne. Olenevalt soovitud stiilist võib toote üles pildistada kaameras koos rekvisiitidega, kasutada eraldipildistatud (või stock'ist ostetud) tausta. Luua võib ka unikaalse digitaalse tausta. Kindlasti nõuab kvaliteetne ja tänapäeva standarditele vastav reklaamfoto põhjalikku järeltöötlust alates puhastamisest ja värvikorrektsioonist kuni põhjalikuma retusheerimiseni välja. Eelpool toodud kirjeldusest on näha, et ka reklaamfoto hinda ei saa kohe täiesti kindlalt ette öelda. Üldiselt algavad reklaamfotode hinnad Eesti väikeettevõtjale 60 eurost ning lõppevad 300-400 euro juures. 


Väljaspool stuudiot pildistamise hinnakujunduse aluseks on meie tootefotograafi tunnihind, milleks on 50 €/h. Hinna sees on pildistamine ning elementaarne järeltöötlus. Teinekord tuleks arvestada juurde transport, retušeerimine (25 €/h), modelli, jumestaja, maniküüri, juuksuri, stilisti töötasud ja/või näiteks suurema stuudio või ka lisatarvikute rent. See, mitu fotot ühes tunnis toodetakse, on jällegi väga sõltuv. Sarnaste fotode puhul 5-10 tükki tunnis. Keerukamate olukordade lavastamisel võib ühe foto pildistamine võtta aega 5-12 tundi.

Tootefotod Amazoni


Pakume amazonimüüjatele nii toote pildistamist kui elustiili fotode (life style) pildistamise teenust vastavalt siintoodud hinnakirjale. 

Tootefoto valgel taustal: 6.50-50.00 €/tk*
Reklaamfoto väikeettevõtetele: 60.00-350.00 €/tk*
Pildistamine väljaspool stuudiot: 50.00 €/h*
Tootefotode retušeerimine: 25.00 €/h*


* OÜ Pikstrik ei ole käibemaksukohustuslane ning seetõttu hindadele käibemaks ei lisandu.  
     

  
Back to Top